Metoda bezpośrednia Direct Method

stosowana w naszej Szkole jest bardzo intensywnym sposobem nauki języka angielskiego. Zajęcia oparte są na konwersacji między lektorem i studentami, przy czym konwersacja ta jest kontrolowana i kierowana przez nauczyciela. Nie ma tutaj miejsca na chociażby chwilowy brak koncentracji.

Podstawową cechą Metody bezpośredniej jest to, że student mówi i słucha kilkakrotnie więcej w czasie lekcji, niż stosując jakąkolwiek inną formę nauki języka. W związku z tym uczy się on w dużo krótszym czasie niż jest to możliwe przy zastosowaniu innej metody.

Metoda bezpośrednia zachowuje 4 naturalne etapy przyswajania języka: student najpierw słyszy nowe słowo gdy wymawia je lektor, następnie wypowiada je sam w odpowiedzi na pytanie lektora, później poznaje pisownię słowa w trakcie czytania, aż w końcu uczy się je pisać podczas licznych dyktand. Tak więc uczymy wszystkich najważniejszych aspektów języka, zaczynając od poprawnego mówienia, tak jak w przypadku języka ojczystego.

Nie zapominamy również o gramatyce . Kwestie gramatyczne są wprowadzane już od pierwszych zajęć poprzez używanie wyłącznie poprawnych konstrukcji zdaniowych. Dodatkowo, w późniejszym okresie nauki zagadnienia gramatyczne wyjaśniane są na lekcjach gramatycznych.

Nauczyciele mówią do studentów dwukrotnie szybciej niż w innych metodach. Zarówno nauczyciele jak i studenci mówią przez cały czas trwania lekcji.

Warto podkreślić, że ciągłe powtórki materiału gwarantują nie tylko dużą prędkość mówienia i rozumienia, ale i trwałe zapamiętywanie zdobywanej wiedzy bez względu na to, jak słabą pamięć ma student.

Inną właściwością metody bezpośredniej jest to, że każdy student ma przeznaczoną taką samą ilość czasu na mówienie. W większości metod najbardziej rozmowni studenci zajmują prawie cały czas, podczas gdy reszta siedzi i przysłuchuje się.

Kolejną zaletą metody bezpośredniej jest to, że pokonuje ona nieśmiałość studenta. Wielu studentów podczas nauki języka obcego obawia się mówić. W taki sposobie uczenia, bazującym w większości na pracy ustnej pytanie - odpowiedź, student jest zmuszany do mówienia, a w konsekwencji szybko pokonuje swoje obawy do mówienia.

Do niewątpliwych plusów metody należy także brak konieczności odrabiania żmudnych zadań domowych. Praca własna ogranicza się jedynie do sprawdzenia pisanych podczas lekcji dyktand oraz przejrzenia kilku lekcji wstecz w podręczniku, co zajmuje nie więcej niż
10 -15 minut
. To naprawdę niewiele w porównaniu do innych metod.

Postępy naszych studentów sprawdzane są regularnie w formie egzaminów pod koniec każdego z 12 etapów nauki. Przejście do wyższego poziomu metody możliwe jest po otrzymaniu pozytywnej oceny z egzaminu.

Jako jedyna szkoła w regionie posiadamy cenne doświadczenie w zakresie nauczania języka angielskiego metodą bezpośrednią Direct Method.

 

 

 


A4 Biuro Tłumaczeń