KURSY

JĘZYK ANGIELSKI

Metody nauczania:
Direct Method
Direct Method for Teens
Klasyczne

Dla:
Dzieci
Młodzieży
Dorosłych

Rodzaje kursów:
Ogólne
Maturalne
Intensywne
FCE
CAE
Wakacyjne
Dla firm i instytucji

 

Zobacz również:
Organizacja zajęć
Zapisy


ANGIELSKI

Metody nauczania:

Metoda Bezpośrednia Direct Method
Głównym celem metody bezpośredniej Direct Method jest nauczanie umiejętności komunikacji w języku obcym, poprzez minimalizowanie użycia języka ojczystego w czasie lekcji i wykształcenie pewnych odruchów językowych. To prowadzi do myślenia w języku, którego się chcemy nauczyć, a dzięki temu łatwości w posługiwaniu się nim w praktyce.
Metoda bezpośrednia kładzie duży nacisk na praktykę i pracę ustną – słuchanie i mówienie. Około 80% lekcji to praca ustna z lektorem, polegająca na kontrolowanym dialogu, w którym lektor zadaje pytania w oparciu o wprowadzone wcześniej słownictwo oraz zagadnienia gramatyczne. W ten sposób nowy materiał jest ćwiczony zarówno w praktyce jak i w odpowiednim kontekście. Dla młodzieży stanowi doskonałe uzupełnienie typowej nauki szkolnej. Dla dorosłych pozwala przełamać opór mówienia. Najlepszym sposobem nauki języka jest po prostu mówienie nim. Słuchacze biorą aktywny udział w zajęciach, odpowiadając na pytania nauczyciela w pełnej formie tak, aby wydłużyć czas mówienia oraz ćwiczyć jak najwięcej słów i struktur gramatycznych. Zajęcia językowe metodą bezpośrednią odbywają się prawie wyłącznie w języku obcym.

Klasyczne
Kursy metodą klasyczną prowadzimy w oparciu
o podręczniki renomowanych wydawnictw językowych, takich jak Longman, Oxford University Press, Cambridge University Press, Heinemann. Materiał podręcznikowy wzbogacamy o specjalnie opracowane przez lektorów ćwiczenia komunikacyjne. Kursy prowadzone są na 6 poziomach zaawansowania (elementary, pre-intermediate, intermediate, upper-intermediate, FC, CAE)
i równoległe rozwijają cztery sprawności językowe: mówienie, czytanie, pisanie i słuchanie. Regularne powtórki, testy kontrolne oraz egzamin końcowy ułatwiają opanowanie materiału leksykalno-gramatycznego.

Dla:
Dzieci

Zajęcia dla dzieci prowadzone są w grupach odpowiednio dobranych pod względem wieku i poziomu wiedzy. Prowadzone przez nas zajęcia pobudzają wyobraźnię dziecka i jego wszechstronny rozwój. Dzieci biorą udział w licznych zabawach językowych, odgrywają scenki sytuacyjne, uczą się piosenek i wierszyków oraz pracują razem przygotowując proste projekty (plakat, plansza). Uczymy w oparciu o renomowane podręczniki wydawnictw takich jak Longman, Oxford University Press, Express Publishing. Dzieci korzystają
z nowoczesnych pomocy dydaktycznych: kasety audio/wideo, płyty CD, dyktafony, materiały kopiowalne. Postępy w nauce sprawdzamy poprzez testy kontrolne
i egzamin pod koniec każdego semestru.

Młodzież
Od października 2010 roku wprowadzamy zajęcia metodą bezpośrednią DIRECT Method for TEENS dla młodzieży
w wieku 11-16 lat. Podczas zajęć polegających na kontrolowanej konwersacji między lektorem a uczniem poruszane będą zagadnienia interesujące nastolatków - muzyka, Internet, wakacje, sport, szkoła i wiele innych. Podobnie jak w innych kursach prowadzonych przez naszą Szkołę szczególnie istotną rolę odgrywa tutaj szybkie tempo zajęć, duża liczba powtórek i aktywność uczniów. Podręczniki wydawnictwa Direct English Publishers odznaczają się atrakcyjną szatą graficzną
i składają się z dwóch części - Student's Book z płytą CD oraz Workbook zawierający dużą liczbą ćwiczeń gramatycznych i komunikacyjnych.  Kurs polecamy wszystkim młodym adeptom języka angielskiego, chcącym poprawić swoją umiejętność dobrej komunikacji w języku angielskim!

Dorośli
Zajęcia dla dorosłych prowadzone są metodą bezpośrednią Direck Method jak
i klasyczną wg preferencji. Zachęcamy jednak do korzystania z zajęć wg metody bezpośredniej z uwagi na jej fantastyczne efekty i bezstresową, pozwalającą na swobodną komunikację atmosferę.

Rodzaje kursów:

Ogólne
Kursy prowadzone są na 6 poziomach zaawansowania (elementary, pre-intermediate, intermediate, upper-intermediate, FC, CAE) i równoległe rozwijają cztery sprawności językowe: mówienie, czytanie, pisanie
i słuchanie.

Maturalne
Kursy maturalne przeznaczone dla uczniów ostatnich klas szkół średnich. Specjalnie opracowany program nauczania pozwala kursantom powtórzyć i uzupełnić materiał z zakresu wypowiedzi pisemnych, ustnych, rozumienia tekstu czytanego i słyszanego. Postępy w nauce sprawdzane są poprzez regularne comiesięczne testy oraz pod koniec kursu w formie egzaminu próbnego. Zajęcia prowadzą wykwalifikowani nauczyciele szkół średnich.

Intensywne
Kursy Intensywne "Intensive" To większa ilość nauki
w krótkim czasie w małej grupie. Zajęcia odbywają się pięć dni w tygodniu minimum 2 godz. dziennie. Czas trwania kursu 2 miesiące. Proponowany system sprzyja szybkim postępom z uwagi na częstotliwość zajęć. Oferta głównie dla osób chcących poznać podstawowe czasy jak i słownictwo. Oferta dla poziomu podstawowego.

FCE First Certificate in English jest jednym z najbardziej popularnych egzaminów z języka angielskiego na świecie na poziomie średniozaawansowanym.

CAE Certificate in Advanced English to uznawany na całym świecie certyfikat z języka angielskiego na poziomie zaawansowanym.

Lekcje dla grup zorganizowanych "Przyjaciele"
- Grupa zorganizowana może zostać utworzona po zgłoszeniu się kilku osób zdecydowanych na naukę we własnym gronie na identycznym poziomie.


Kursy języka dla pracowników firm i instytucji:
Informacja szerzej w osobnym dziale. Zazwyczaj ofertę dopasowujemy do potrzeb danej firmy.
Zajęcia odbywają się:
- w siedzibie szkoły,
- w siedzibie firmy.
Terminy zajęć ustala się indywidualnie.


W przypadku nauki grup zorganizowanych oraz lekcji prowadzonych dla firm, po ustaleniu planu zajęć istnieje możliwość odwołania, przełożenia lub zawieszenia zajęć na 24h przed planowanym spotkaniem bez ponoszenia kosztów dodatkowych.

Wakacje

W okresie wakacyjnym proponujemy kursy o różnym stopniu intensywności: intensiva, tematyczne, profilowane

Szczegóły ofert wakacyjnych podane będą do wiadomości przed wakacjami.

powrót na górę strony

 

 

 


A4 Biuro Tłumaczeń