Sposoby płatności

Cena lekcji

Zniżki

Formy płatności

 

 

Sposoby płatności

Najpopularniejszą formą płatności w większości prywatnych szkół językowych jest system polegający na płaceniu z góry za cały rok.
Szkoła A4 oferuje możliwość dokonania płatności również w systemie półrocznym jak i miesięcznym.
Opłaty za kurs uiszcza się według wybranego sposobu płatności na początku roku szkolnego, a terminy płatności są nieprzekraczalne.

Płatności miesięcznych dokonuje się zawsze z góry w terminie NAJPÓŹNIEJ do 1-go każdego miesiąca -przelewem na konto.

Płatności kwartalne (za 3 miesiące), półroczne, roczne
można dokonać osobiście lub przelewem.

Płatność półroczna i roczna jest odpowiednio ze zniżką.

 

Cena lekcji

Cena lekcji przy opłacie w systemie miesięcznym:

 

Język angielski

grupa

Komfort (7-9 osób)

12 zł dzieci
15 zł dorośli

 


Kameralna (4-6 osób)


20-30 zł

 

 

Zniżki

Podane zniżki poniżej nie wykluczają się i naliczane są kolejno.

Zniżka dla rodzin, gdy w szkole uczy się co najmniej 2 osoby:
- 5% zniżki - dla każdego członka rodziny

Zniżka za dokonanie płatności z góry:
- 6 % zniżki przy wpłacie za 9 miesięcy z góry
oraz podręcznik do rocznej nauki gratis,
- 3 % zniżki przy wpłacie za 5 miesięcy z góry

 

Formy płatności

Wpłaty można dokonywać:
- gotówką w sekretariacie Szkoły A4
- przelewem na konto numer :

04 8642 1184 2018 0036 9497 0001
PBS Sanok

dla: A4 PRO Agata Padamczyk-Paternoga
38-500 Sanok, ul. Kazimierza Wielkiego 3/10

w tytule przelewu prosimy podać:
imię i nazwisko osoby uczącej się oraz nazwę grupy.

 

powrót na górę strony

 

 


A4 Biuro Tłumaczeń